Fryslân wijzigingen

Er bleken een paar namen her en der verkeerd te staan. Ik hoop nu dat de molens rond Workum, Menaldum, Dronryp, Marrum en Stiens de goede naam hebben. Reden te meer om ze binnenkort eens te gaan bezoeken.